Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania dla Kandydatów dla Projektu:

Kwestionariusz zgłoszeniowy //kliknij tutaj, aby pobrać//

Ankieta rekrutacyjna //kliknij tutaj, aby pobrać//

Umowa uczestnictwa //kliknij tutaj, aby pobrać//

Regulamin projektu //kliknij tutaj, aby pobrać//

Oświadczenie uczestnika projektu //kliknij tutaj, aby pobrać//

Oświadczenie o numerze konta //kliknij tutaj, aby pobrać//

Oświadczenie o zajęciach weekendowych //kliknij tutaj, aby pobrać//

Ankieta dla osób niepełnosprawnych //kliknij tutaj, aby pobrać//

Oświadczenie dla ZUS //kliknij tutaj, aby pobrać//

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu //kliknij tutaj, aby pobrać//