ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym, tj. 01.10.2019., w zakładce Dokumenty do pobrania zamieszczona została dokumentacja dotycząca rekrutacji do projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami.

Nabór formularzy do udziału w projekcie będzie prowadzony w terminie01.10.2019 r. – 30.04.2020r. – do wyczerpania miejsc!

Jednocześnie informujemy, że dokumenty złożone w innym niż w/w terminie, nie będą rozpatrywane.

Sposób składania dokumentów

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.

Formularze można składać:

Dokumenty składane w wersji elektronicznej powinny zostać przekazane do Biura Projektu
 w oryginale z podpisami nie później niż przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia, nie przekraczając przy tym 14 dni kalendarzowych od momentu przesłania wersji elektronicznej.

  • pocztową (za termin złożenia uznaje się datę wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego).

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w projekcie!

Więcej informacji pod numerem telefonu: 506 500 267 lub zaktywizowanyzatrudniony@semius.pl